Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

3.12 Extra watergangen


Greppels vervangen door sloten met onderwaterdrainage
In de veenweide-zone zijn de laatste jaren veel sloten vervangen door droge greppels. Dit is negatief voor de weidevogels en voor de beleving van het landschap. Daarom worden droge greppels vervangen door extra sloten en onderwaterdrainage. Hierdoor wordt het water beter beleefbaar en bieden natte slootkanten fourageermogelijkheden voor weidevogels.

Maatregelen veenweiden