Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

3.4 Vergroten peilvakken


Versterken lengte ontginningsrichting
Onderwaterdrainage werkt in de veenweide-zone twee kanten op. Het maakt het mogelijk binnen grotere peilvakken natte percelen agrarisch in gebruik te houden en het zorgt voor het nat houden van het veen in droge periodes. Daarbij moeten opstrekkende zones zo veel mogelijk als eenheid behandeld worden, om de kenmerkende ontginningsrichting te versterken.

Nieuwe waterlopen die nodig zijn voor de voeding van onderwaterdrainage worden ook in lengterichting aangelegd. Deze waterlopen hebben dan één peil en hoeven niet door dammen en stuwen te worden ingedeeld. Dat versterkt de eenheid en beleving van de opstrekkende verkaveling.

 

Maatregelen veenweiden