Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

3.5 Robuuste hoogwatercircuits


Hoogwatersloten asymmetrisch langs de wegen, zoveel mogelijk één hoog-waterpeil
De - vaak versnipperde - hoogwatercircuits in de veenweidezone kunnen robuuster worden gemaakt door een verbindend hoogwatersysteem te maken, dat zoveel mogelijk één peil heeft. Dit hoogwatersysteem is met waterlopen die de hoofdrichting van de verkaveling volgen met de boezem verbonden.

Bij lintbebouwing kan deze hoogwatersloot achter de erven liggen.

Bij verspreide boerderijen ligt de hoogwaterloot asymmetrisch in het wegprofiel. De hoogwatersloten rond de erven takken op deze doorgaande sloot aan.

Maatregelen veenweiden