Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

3.8 Geen kerende grondbewerking


Behoud microreliëf
Kenmerkend voor de veenweidezone zijn het gavarieerde palet van grazige weiden en het microreliëf. Om veenverbranding tegen te gaan en dit gevarieerde relief te behouden is geen kerende grondbewerking toegestaan.

Vanuit het kenmerkende beeld van grazige weiden is hoger opgaand gewas landschappelijk minder gewenst.

Maatregelen veenweiden