Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

3.9 Behoud en aanpassen kunstwerken


Gemalen herkenbaar naar functie vormgeven
In de veenweidezone gaat het om de beleving van de continuïteit van het landschap, waarbij het functioneren van het watersysteem niet geaccentueerd hoeft te worden. Daarom past in deze zone een verschil tussen poldergemaal (onopvallend) en boezemgemaal (opvallend).

Maatregelen veenweiden