Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Onderwaterdrainage

Onderwaterdrainage houdt in dat bij landbouwpercelen drains 10 tot 20 centimeter onder het slootpeil worden aangelegd. Via deze drains kan slootwater in droge perioden in het perceel doordringen. Zo droogt het veen minder uit en is er minder afbraak van dit veen. In natte perioden is er een betere ontwatering. Dit komt de draagkracht van het veen ten goede. Koeien en machines zakken dan niet weg in de grond.

Inzicht in effecten
Met de Praktijkproef onderwaterdrainage willen wij meer inzicht krijgen in de verschillende effecten van onderwaterdrainage. Hierbij gaat het om effecten op:

  • de bedrijfsvoering van boeren (zoals de gewasopbrengst, de draagkracht van het land, de bodemvruchtbaarheid, muizenschade en dierziektes);
  • de daling van het maaiveld;
  • de uitstoot van broeikasgassen;
  • de kosten en baten qua investering en beheer.

Zes locaties
De proef voeren we uit op zes locaties:

  • Koufurderrige
  • Vegelingsoord
  • Gersloot
  • Aldeboarn
  • Warten
  • Spanga

Planning
De metingen vinden plaats tot en met eind 2019. In de 1e helft van 2020 volgt de eindrapportage.

Video

Klik op de pijl rechts voor een korte video uit het jaar 2019 over het thema onderwaterdrainage.