Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Proeftuin De Welle

Is op natte veengrond een goede grasopbrengst te behalen? Die vraag staat centraal in proeftuin de Welle. De proeftuin bestaat uit 2 naast elkaar gelegen percelen tussen Hommerts en Woudsend. Het ene perceel heeft een slootwaterpeil van 40 centimeter beneden het maaiveld gekregen, het andere een peil van 20 centimeter beneden het maaiveld. 

Drie grasmengsels
Met de proef laten wij op beide percelen in aparte vakken drie alternatieve grasmengsels groeien. Zo testen we of deze grasmengsels geschikter zijn voor nat veen dan gewoon gras. Naast de grasopbrengst meten we ook de grondwaterstanden, het bodemvocht en de draagkracht van de grond. De drie alternatieve grasmengsels zijn:

  • GreenSpirit Maaien
  • GreenSpirit Smakelijke Weide
  • GreenSpirit Veenweide

Bloemrijk grasland
Een hoek van de proeftuin is ingezaaid voor een proef met twee bloemrijke grasmengsels. Bloemen en kruiden maken het landschap qua uiterlijk aantrekkelijker. Ook zorgen ze voor meer insecten, wat de weidevogels ten goede komt. Bloemrijke grasmengsels zijn echter duurder en om bloemrijk grasland te krijgen, is het nodig dat de boer het gras later maait. De boer kan hierdoor mogelijk minder gras oogsten. Aan de hand van deze 2e proef willen we dat samen met agrariërs in kaart brengen.

Planning
De grasproef begon in 2017, maar liep vanwege ongunstig weer een jaar vertraging op. Volgens planning duurt de proef tot eind 2020. Hierna komt er een vervolg.

Rapportage 2018-2019
In dit rapport worden de resultaten van het eerste volledige groeiseizoen (2019) weergegeven.