Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Onderzoek Stabiliteit oevers bij vernatting

Dit voorjaar starten wij in het veenweidegebied met onderzoek naar de effecten van slootpeilbeheer op de stabiliteit van veenoevers. Verdroging van de oeverkant leidt tot snellere afbraak van veengrond. Dit kan leiden tot instabiele oevers. Flexibel slootpeilbeheer kan hierin een oplossing zijn. Door een hoog slootpeil bij droge perioden zal het veen in de oever minder verdrogen. Maar hoge peilen in droge tijden en lagere peilen in natte perioden heeft ook nadelen. Zo kan vegetatie zich slecht of niet ontwikkelen.

Wat wordt er onderzocht?
Wat het uiteindelijk effect van flexibel slootpeilbeheer op de stabiliteit van oevers is, is nog niet helder. Vandaar dat vanuit het projectvoorstel voor Onderwaterdrainage geadviseerd wordt dit opnieuw te onderzoeken. In het onderzoek wordt gekeken naar;

  • Welke factoren spelen een rol bij stabiliteit van slootkanten?
  • Leidt flexibeler peilbeheer inderdaad tot instabiele oevers?
  • Wat is de invloed van het gebruik van onderwaterdrainage?
  • Waar in het Friese veenweide leidt flexibel peilbeheer tot problemen?
  • Wat betekent voor de toekomst?
  • Zijn er oplossingen?

Project stabiliteit oevers bij vernatting
Het Nederlands Meetinstituut (NMi) onderzoekt in opdracht van diverse waterschappen in West- Nederland de oorzaken voor de afkalving van oevers veengebieden. Het NMi wil de praktijksituaties uit het Friese Veenweide in dit onderzoek opnemen. De praktijksituaties zullen aan de hand van interviews in kaart worden gebracht.  

Aanmelden
Wij zijn op zoek naar boeren uit het Veenweidegebied die aan dit onderzoek mee willen doen. 

U kunt zich hier AANMELDEN

Voor vragen of meer informatie kunt u mailen naar veenweidevisie@fryslan.frl

Aanmelden voor het onderzoek kan nog tot eind mei 2020. Wanneer er te veel belangstelling is, kan het zijn dat er een selectie gemaakt wordt.