Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Valuta voor veen

Boeren die op natter veen werken, zorgen voor minder uitstoot van CO2. De Friese Milieu Federatie (FMF) kijkt naar mogelijkheden om deze boeren daarvoor een vergoeding te geven. Dit gebeurt met CO2-certificaten. Eerder voerde de FMF een verkenning uit naar de kansen en relevante aspecten van zo’n certificeringssysteem (het project Valuta voor veen 1). Begin 2018 startte de FMF het vervolgproject Valuta voor veen 2 om het systeem in de praktijk te brengen. Dit doet zij samen met LTO Noord en de agrarische gebiedscollectieven de Noardlike Fryske Wâlden en It lege Midden.

Certificering in de praktijk
Met het project werken de betrokken partijen aan het certificeringssysteem en een monitoringsplan voor minder uitstoot van CO2. Ook willen ze in 2019 minstens 1 deal sluiten tussen een of meerdere boeren en een bedrijf of instantie die CO2-certificaten uit het veenweidegebied wil kopen. Hiervoor vinden momenteel gesprekken plaats. Verschillende locaties van melkveehouderijbedrijven om het systeem in 2019 te testen zijn in beeld. Daarnaast is een communicatieplan opgesteld. Het doel is om het systeem vanaf 2020 breed uit te rollen in het Friese veenweidegebied.