Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Water (grondwater)

Het Friese grondwatersysteem is gevoelig voor verzilting. Verzilting is het geleidelijk toenemen van het zoutgehalte. Dat is nadelig voor het winnen van drinkwater. De verzilting komt door drie factoren:

  • stijging van de zeespiegel (als gevolg van klimaatverandering)
  • bodemdaling door veenafbraak
  • gas- en zoutwinningen

Ontwikkeling grondwatersysteem
Het project Strategische Grondwaterstudie Fryslân is een samenwerking tussen de provincie, Wetterskip Fryslân en waterbedrijf Vitens. Met het project hebben wij eerst een reconstructie van de geschiedenis van het grondwatersysteem gemaakt. Daarna brachten we de ontwikkeling van het grondwatersysteem in beeld. Hierbij hielden we rekening met de drie genoemde factoren. Tot slot hebben we een aantal maatregelen doorgerekend om onder andere de verzilting tegen te gaan.

 

Planning
In januari 2019 zijn de laatste resultaten opgeleverd. In september 2019 zijn deze voorgelegd aan de Provinciale Staten van Fryslân. De Strategische Grondwaterstudie Fryslân is samengevat in de Grondwateratlas van Fryslân