Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Gebiedsproces Lege Wâlden

Binnen de kansrijke gebieden in het veenweidegebied zijn er gebieden mét en zónder dik veen. Bij de gebieden met dik veen onderscheiden wij gebieden mét en zónder actuele koppelkansen. Onder koppelkansen verstaan we kansen om verschillende belangen in het gebied met dezelfde maatregel(en) te behartigen. Voor de gebieden met actuele koppelkansen stellen we samen met lokale partijen gebiedsontwikkelingsplannen op. Een van deze gebieden is de Lege Wâlden. 

Knelpunten en opgaven voor waterhuishouding
In de Lege Wâlden is er een aantal knelpunten en opgaven voor wat betreft de (verouderde) waterhuishouding. Naast de doelen vanuit de Veenweidevisie is het belangrijk om daar aan te werken. Samen met de omgeving stellen we daarom een gebiedsplan op. Dit doen wij onder andere aan de hand van keukentafelgesprekken met boeren. Door de samenwerking met de streek kunnen we kansen benutten om diverse belangen te koppelen. Zo hebben we bijvoorbeeld ook aandacht voor thema’s als vitale landbouw, natuur en recreatie. Het plan is begin 2020 klaar.