Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Gebiedsproces Oldelamer-Nijelamer

In het gebied Oldelamer-Nijelamer is er een aantal knelpunten en opgaven voor wat betreft de waterhuishouding. Naast de doelen vanuit de Veenweidevisie is het belangrijk om daar aan te werken. Samen met de omgeving stellen we daarom een plan op. Door de samenwerking met de streek kunnen wij kansen benutten om diverse belangen te koppelen. Het plan moet leiden tot een watersysteem waarmee:

  • knelpunten uit het gebied zijn opgelost;
  • doelen voor het verbeteren van de waterkwaliteit zijn behaald;
  • doelen vanuit de Veenweidevisie zijn behaald.

Natura 2000 en vier bemalingsgebieden
Binnen het gebied waar we aan de slag gaan, valt het natuurgebied Brandemeer. Dit gebied is deels Natura 2000. Verder bestaat het projectgebied uit vier bemalingsgebieden. Dit zijn gebieden voor het verwijderen van overtollig water. De vier polders zijn of horen bij:

  • de polder De Ontginning
  • de Boelstrapolder
  • het Auke Algeragemaal
  • het gemaal de Oldelaamsterbrug