Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Gebiedsproces Groote Veenpolder

Ten westen van Wolvega en ten zuiden van de Tsjûkemar ligt de Groote Veenpolder. Dit is een waterrijk landschap vol natuur en cultuurhistorie. De polder maakt deel uit van de Zuidelijke Veenpolders, een gebied van zo’n 20.000 hectare tussen Lemmer, Heerenveen en Wolvega. In 2018 is hiervoor door Wetterskip Fryslân een watergebiedsplan vastgesteld. In dit plan beschrijft het waterschap het waterbeheer voor een periode van 10 jaar. Er is daarbij onder andere aandacht voor het gewenste peilbeheer voor landbouw en natuur, wateroverlast, droogte, knelpunten en schoon water. 

Plan voor waterbeheer én Veenweidevisie
Het watergebiedsplan is eerder opgesteld dan de Veenweidevisie. Deze visie was toen dus nog niet ‘vertaald’ in beleid voor het waterbeheer. Met het gebiedsproces Groote Veenpolder willen we uiterlijk in 2020 komen tot een door de streek gedragen gebiedsplan voor de polder. Hierin beschrijven wij hoe we maatregelen willen uitvoeren die in het teken staan van zowel het watergebiedsplan als de Veenweidevisie. Daarbij houden we rekening met thema’s als klimaatverandering, vitale landbouw, natuur, recreatie en kostenefficiënt waterbeheer. Zo richten we de Groote Veenpolder toekomstbestendig en veerkrachtig in.