Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Gebiedsproces Aldeboarn-De Deelen

Aldeboarn-De Deelen is één van de ontwikkelgebieden uit het Friese Veenweideprogramma 2021-2030. Het landbouwgebied heeft dik veen en is belangrijk voor weidevogels. In dit gebied ligt het Natura 2000-gebied De Deelen en in het centrum het middeleeuwse Aldeboarn. Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | de Nije Boarn en Gebiedscoöperatie It Lege Midden werken samen met de provincie, Wetterskip Fryslân, gemeenten en belanghebbenden aan het versterken van de kwaliteit, vitaliteit en identiteit van Aldeboarn-De Deelen.

Lees hier onze nieuwsbrief van 23 december 2022
Lees hier onze nieuwsbrief van 7 oktober 2022
Lees hier onze nieuwsbrief van 18 juli 2022
Lees hier onze nieuwsbrief van 2 juni 2022
Lees hier onze nieuwsbrief van maart 2022