Foto van twee koeien in een weiland

Gebieden

Via deze pagina leest u meer over de gebiedsprocessen binnen het Friese Veenweideprogramma.

Ook benieuwd naar de onderzoeken?

Bekijk onze onderzoeken

Alle gebiedsprocessen op een rij

Brede vaart met pompebleden en een bord met de tekst laagveenreservaat de deelen

Gebiedsproces Aldeboarn-De Deelen

Aldeboarn-De Deelen is één van de ontwikkelgebieden uit het Friese Veenweideprogramma 2021-2030. Het landbouwgebied heef...

lees verder
Gebiedsproces Groote Veenpolder

Gebiedsproces Groote Veenpolder

Ten westen van Wolvega en ten zuiden van de Tsjûkemar ligt de Groote Veenpolder, een veenweidegebied van 2.500 hectare m...

lees verder
Gebiedsproces de Hegewarren

Gebiedsproces de Hegewarren

Binnen de kansrijke gebieden in het veenweidegebied zijn er gebieden mét en zónder dik veen. Bij de gebieden met dik vee...

lees verder
Gebiedsproces Alde Feanen West/Grouster Leechlân

Gebiedsproces Alde Feanen West/Grouster Leechlân

Grouster Leechlân is een kansrijk gebied met overwegend dik veen met een kleidek. Interessant voor dit gebied is de nabi...

lees verder
Gebiedsproces Idzegea

Gebiedsproces Idzegea

Binnen de kansrijke gebieden in het veenweidegebied zijn er gebieden mét en zónder dik veen. Bij de gebieden met dik vee...

lees verder
Gebiedsproces Brekkenpolder

Gebiedsproces Brekkenpolder

De Brekkenpolder ligt ten noordwesten van Lemmer, tussen de Groote Brekken en het Brandemar. Aan de zuidkant wordt de po...

lees verder