Nieuws

Blijf hier op de hoogte van alle nieuwtjes door en rondom Veenweide Fryslân.

Nieuwsbrieven vanuit de gebieden staan op de eigen pagina van het betreffende gebiedsproces.

Artikelen en nieuwsbrieven

Foto van een kraan die bezig is met het omkeren van de toplaag, de zandlaag en de veenlaag

Onderzoek naar omkeren bodemlagen in Groote Veenpolder

In de Groote Veenpolder is een onderzoek gestart naar de effecten op veenafbraak van het omkeren van lagen zand en veen ...

lees verder
Foto van hand met kluit aarde en in de achtergrond een wegrijdende trekker op een weiland

Twee nieuwe bestuurders voor Feangreide Fryslân

Na de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen in maart dit jaar heeft het BOF er twee nieuwe bestuu...

lees verder
Foto van hand met kluit aarde en in de achtergrond een wegrijdende trekker op een weiland

In de agenda: zomerdemo's snijmais

In augustus en september 2023 organiseert het Praktijknetwerk duurzame Snijmaisteelt demo's op vier locaties in het Fri...

lees verder
Foto van een sloot in een weidelandschap in polder de Hegewarren

Doe mee: enquête Friese Milieu Federatie over natuur en duurzaamheid

Wat vindt u van natuur en duurzaamheid in het Friese veenweidegebied? Doe mee met de enquête van de FMF.

lees verder
Foto van hand met kluit aarde en in de achtergrond een wegrijdende trekker op een weiland

VIPNL: proeven met Klei In Veen

VIPNL doet in Delfstrahuizen en de Groote Veenpolder onderzoek naar de toepassing van Klei In Veen.

lees verder
Proefdraaien met vergoedingsaanpak peilverhoging veenweiden

Proefdraaien met vergoedingsaanpak peilverhoging veenweiden

In een praktijksimulatie in ADD-Zuid wordt een vergoedingsaanpak getest voor de ophoging van het grondwaterpeil.

lees verder
Meten is weten bij HAKLAM (grondwatergestuurd peilbeheer)

Meten is weten bij HAKLAM (grondwatergestuurd peilbeheer)

Via een netwerk van circa 100 peilbuizen wordt de grondwaterstand gemonitord voor peilbeheer op maat.

lees verder
Bijdrage van 12,5 miljoen euro uit Nationaal Groeifonds voor innovatieprojecten

Bijdrage van 12,5 miljoen euro uit Nationaal Groeifonds voor innovatieprojecten

Het landelijk kennisprogramma NL2120 heeft het bedrag gereserveerd voor innovatieprojecten in de Hegewarren en het Akkru...

lees verder
Logo van Veenweide Fryslân met gekleurde huisstijlelementen

Een herkenbaar gezicht voor Veenweide Fryslân!

Met een herkenbare huisstijl maken we de samenhang tussen de verschillende onderdelen van Veenweide Fryslân zichtbaar.

lees verder