Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Gebiedsproces Idzegea

Binnen de kansrijke gebieden in het veenweidegebied zijn er gebieden mét en zónder dik veen. Bij de gebieden met dik veen onderscheiden wij gebieden mét en zónder actuele koppelkansen. Onder koppelkansen verstaan we kansen om verschillende belangen in het gebied met dezelfde maatregel(en) te behartigen. Voor de gebieden zonder actuele koppelkansen focussen we op leren en innoveren. Een van deze gebieden is Idzegea.

Knelpunten en kansen
Het leren houdt onder andere in dat we knelpunten en kansen bij de invoering van hogere waterpeilen in beeld brengen. Dat doen wij samen met betrokken partijen in het gebied. In 2019 starten we met keukentafelgesprekken met agrariërs over deze onderwerpen. Ook willen we in een klein proefgebied aan de slag gaan. Waar nodig doen wij aanvullend onderzoek naar de bodem en grondwaterstanden. 

Innovatie en initiatieven
Daarnaast kijken we samen met de streek naar wat de behoefte is qua innovatie en hoe we daarop in kunnen spelen. Bij lokale initiatieven bekijken wij hoe we die kunnen faciliteren. Interessant voor dit gebied zijn de kansen voor weidevogels. Het project moet uiteindelijk leiden tot een breed gedragen gebiedsplan.

Video

Bekijk hier het filmpje 'Gebiedsproces Idzegea; Samen met de mienskip naar een nieuwe inrichting'.