Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Kennissynthese Veenweidegebied Fryslân


Auteur(s)
H. van Hemert

Jaartal publicatie
2019

Organisatie
Wetterskip Fryslân

Doel
In beeld brengen van de kennis die binnen het programma Feangreide aanwezig is. En beschrijven welke kennis nog ontbreekt. De uitkomsten vormen de basis voor een onderzoeksplan.

Trefwoorden
Bodemdaling; broeikasgas; maatregelen; onderzoeksplan; veen

Samenvatting
De kennis over bodemdaling en broeikasgasuitstoot is in kaart gebracht. Hetzelfde is gedaan met de kennis over eventuele maatregelen om bodemdaling en uitstoot tegen te gaan. Op vier onderdelen blijkt er onvoldoende kennis te zijn. Daar is aanvullend onderzoek nodig. Daarvoor is een onderzoeksplan uitgewerkt. Aanbevolen wordt om met landelijke onderzoeken op te trekken.

Link(s)
Rapport 'Kennissynthese Veenweidegebied Fryslân'