Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Veenverrijking met klei. Verkenning logistieke en praktische aspecten


Auteur(s)
J. Pijlman; M. van Agtmaal; J. Deru; R. van Uffelen

Jaartal publicatie
2020

Organisatie
Louis Bolk Instituut i.s.m. MelioRaad

Doel
Het verkennen van logistieke en praktische aspecten van de toepassing van 'veenverrijking met klei'.

Trefwoorden
Veen; veengrond; veenverrijking; klei; kleidek; veenoxidatie; bodemdaling

Samenvatting
Met deze verkenning wilden de onderzoekers ervaring opdoen met logistieke en praktische aspecten van veenverrijking met klei. De hoofdvraag was: is het technisch haalbaar om kleigrond op veenweiden aan te wenden, en wat zijn voor- en nadelen van verschillende methoden? Het onderzoek werd opgesplitst in twee deelthema's: 1. het transport van kleigrond naar het onderzoeksperceel in de Krimpenerwaard; 2. het aanbrengen van de kleigrond op veenweidenpercelen. Uit de pilot blijkt dat het met een juiste organisatie technisch haalbaar en mogelijk is om kleigrond naar veenweidengebieden te transporteren en om kleigrond op veenbodems te gebruiken.

Link(s)
Rapport 'Veenverrijking met klei. Verkenning logistieke en praktische aspecten'