Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Verduurzaming van maisteelt op puur veen in Fryslân. Eindrapportage praktijkdemonstratie 2019-2020


Auteur(s)
DLV Advies

Jaartal publicatie
2021

Organisatie
DLV Advies

Doel
Ontwikkeling van een nieuwe, integrale teeltaanpak om maisteelt van puur veen te verduurzamen.

Trefwoorden
Maisteelt; puur veen; verduurzaming; praktijkdemonstratie; alternatieven voor glyfosaat

Samenvatting
In het kader van verdere verduurzaming van de maisteelt op veenweidegronden, is onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor de maisteelt op puur veen in Fryslân. In navolging van onderzoek vanuit Wageningen University en Research, uitgevoerd in 2017 en 2018, zijn er in 2019 en 2020 veldexperimenten aangelegd in Âldeboarn en Oldetrijne. De hoofddoelstellingen op deze velden waren: geen gebruik van glyfosaat, beperken kerende grondbewerking en terugdringen van de inzet van chemische hulpmiddelen. Deze doelstellingen zijn vertrekpunten van waaruit mogelijkheden worden aangegeven voor de verduurzaming van de teelt van mais op veenbodem.

Link(s)
- Rapport 'Verduurzaming van maisteelt op puur veen in Fryslân. Eindrapportage praktijkdemonstratie 2019-2020'