Heeft u een zienswijze ingediend?

30/03/2021

Foto van grassprieten


Heeft u een zienswijze ingediend op het ontwerp-Veenweideprogramma? Dan krijgt u deze week een brief of een e-mail waarin staat hoe u onze reactie op uw zienswijze kunt lezen.

De reacties op de zienswijzen staan bij elkaar in een reactienota. Daarin zijn alle zienswijzen anoniem verwerkt. Uw zienswijze heeft een nummer gekregen. In de brief of e-mail die u krijgt, vindt u terug welk nummer bij uw zienswijze hoort. Met dat nummer kunt u in de reactienota onze reactie op uw zienswijze terugvinden.
 
Het Veenweideprogramma 2021-2030 is op enkele punten aangepast naar aanleiding van de zienswijzen. Het aangepaste Veenweideprogramma kunt u ook vinden via de onderstaande link. 

Reactienota >

Aangepast Veenweideprogramma >

Hoe gaat het nu verder?

Op 30 maart 2021 hebben het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân en het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân het (aangepaste) Veenweideprogramma 2021-2030 en de reactienota vastgesteld.

In mei 2021 behandelen Provinciale Staten van Fryslân en het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân het Veenweideprogramma in hun vergaderingen. Op 28 april 2021 om 19.00 uur is er een (online) hoorzitting van Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur. U kunt daar inspreken over het aangepaste Veenweideprogramma en de reactienota. Als u dat wilt doen, dan kunt u zich aanmelden via e-mail statengriffie@fryslan.frl of telefonisch: (058) 292 89 96.

Op 12 mei 2021 is er een gezamenlijke beeldvormende commissie van Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur. Bij deze commissie kunt u niet meer inspreken. U kunt deze vergadering wel volgen via een livestream.