Nieuws

Blijf hier op de hoogte van alle nieuwtjes door en rondom Veenweide Fryslân.

Nieuwsbrieven vanuit de gebieden staan op de eigen pagina van het betreffende gebiedsproces.

Artikelen en nieuwsbrieven

Foto van twee koeien in de Hegewarren

Co-creatieteam vraagt om reactie op conceptvarianten voor toekomst Hegewarren

Ruim een half jaar heeft een groep inwoners en betrokkenen uit en rondom de Hegewarren gewerkt aan mogelijke varianten v...

lees verder
Foto voorkant provinciehuis Leeuwarden

Behandeling Veenweideprogramma 2021-2030 terugkijken

Deze week werd het Veenweideprogramma 2021-2030 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân en door Pro...

lees verder
Foto van de cover van het veenweidemagazine 'Fuotten yn it fean'

Inwoners Friese veenweidegebieden ontvangen magazine 'Fuotten yn it fean'

Met het magazine 'Fuotten yn it fean' wil het Veenweideprogramma inwoners van het veenweidegebied betrekken bij de opgav...

lees verder
Foto van grassprieten

Zienswijze ingediend?

Wanneer u een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-Veenweideprogramma, dan krijgt u deze week een brief of een e-ma...

lees verder
Foto van weilanden met hek en sloot in de voorgrond

Samen aan de slag met peilmaatregelen in gebieden met dik veen

In het aangepaste Veenweideprogramma staat dat overheden, belangenorganisaties en inwoners samen aan de slag gaan met ma...

lees verder
Foto van sloot met aan weerskanten huizen en bomen

Funderingsloket Fryslân van start

De provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de Friese veenweidegemeenten hebben gezamenlijk het Funderingsloket Fryslân ...

lees verder
Voorkant Inspiratiemagazine ITV

Webinar Inspiratieteam Toekomst Veenweide (ITV) terugkijken

Tijdens het webinar van het Inspiratieteam Toekomst Veenweide (ITV) gaven de leden van het ITV hun doorkijk naar de lang...

lees verder
Foto van lopende man in veenweidelandschap

Feangreide in 2050 een gidsregio voor plattelandsvernieuwing?

Met het vandaag gepubliceerde inspiratiemagazine “Feangreide 2050” laat het Inspiratieteam Toekomst Veenweide zien dat v...

lees verder
Foto: de drie bestuurders presenteren het ontwerp-Veenweideprogramma

Ontwerp-Veenweideprogramma ‘Foarút mei de Fryske Feangreiden’ gepresenteerd

Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de betrokken veenweidengemeenten hebben op woensdag 4 november 2020 het ontwerp...

lees verder