Nieuws

Lees hier de volledige artikelen uit de nieuwsbrief van Veenweide Fryslân.

Artikelen uit de nieuwsbrief

Foto van hand met kluit aarde en in de achtergrond een wegrijdende trekker op een weiland

VIPNL: proeven met Klei In Veen

VIPNL doet in Delfstrahuizen en de Groote Veenpolder onderzoek naar de toepassing van Klei In Veen.

lees verder
Proefdraaien met vergoedingsaanpak peilverhoging veenweiden

Proefdraaien met vergoedingsaanpak peilverhoging veenweiden

In een praktijksimulatie in ADD-Zuid wordt een vergoedingsaanpak getest voor de ophoging van het grondwaterpeil.

lees verder
Meten is weten bij HAKLAM (grondwatergestuurd peilbeheer)

Meten is weten bij HAKLAM (grondwatergestuurd peilbeheer)

Via een netwerk van circa 100 peilbuizen wordt de grondwaterstand gemonitord voor peilbeheer op maat.

lees verder
Bijdrage van 12,5 miljoen euro uit Nationaal Groeifonds voor innovatieprojecten

Bijdrage van 12,5 miljoen euro uit Nationaal Groeifonds voor innovatieprojecten

Het landelijk kennisprogramma NL2120 heeft het bedrag gereserveerd voor innovatieprojecten in de Hegewarren en het Akkru...

lees verder
Logo van Veenweide Fryslân met gekleurde huisstijlelementen

Een herkenbaar gezicht voor Veenweide Fryslân!

Met een herkenbare huisstijl maken we de samenhang tussen de verschillende onderdelen van Veenweide Fryslân zichtbaar.

lees verder
Foto van zonnebloem tussen maisplanten

Presentatie resultaten maisteelt op Veen zonder chemische gewasbescherming

Donderdag 9 februari 2023, 20.00 uur in Joure.

lees verder
Foto van hand met kluit aarde en in de achtergrond een wegrijdende trekker op een weiland

Webinar Klei in veen terugkijken

Op 30/01/2023 organiseerden VIPNL en NOBV het webinar 'Klei in veen'. Bekijk het webinar op YouTube.

lees verder
Foto van huizenrij aan het water

Subsidieregeling voor funderingsherstel

Provinciale Staten van Fryslân en het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân willen dat er naast leenfaciliteiten ook e...

lees verder
Foto van hek in weiland naast sloot met peilaanduiding

Nieuwsbrief december 2022

Het Veenweideprogramma in Fryslân bestaat uit heel veel verschillende onderdelen. Van gebiedsprocessen tot onderzoeken e...

lees verder