Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Machines nat veen

Hogere slootwaterpeilen helpen om het veen in het Friese veenweidegebied te behouden en bodemdaling te vertragen. Maar ze zorgen er ook voor dat de draagkracht van de bodem minder sterk is. Boeren en loonwerkers kunnen daardoor beperkt het land op. Daarnaast vraagt het om aanpassingen van (het gebruik van) landbouwmachines. Denk bijvoorbeeld aan het bemesten van de grond met een sleepslang vanuit een mesttank die op de weg blijft staan.

Communicatieplan
Met het project Machines voor nat veen maken we in de winter van 2018/2019 een communicatieplan om boeren en loonwerkers over deze andere technieken en werkmethodes te informeren. Ook willen wij hen hiermee stimuleren om verantwoord om te gaan met natter veen. We doen dit samen met Cumela, de belangenvereniging van loonbedrijven. Vanaf het voorjaar van 2019 beginnen we met de uitvoering van het communicatieplan.