Foto van een archeologische opgraving in het veenweidegebied

Archeologie

Veenoxidatie veroorzaakt bodemdaling en CO2-uitstoot.

Maar ook archeologisch waardevolle objecten en deelgebieden dreigen erdoor verloren te gaan.
Foto: ToonBeeld - Frans de Vries

Oxidatie bedreigt archeologie
De veenweide is al eeuwenlang een belangrijk onderdeel van het Friese cultuurlandschap. Het veen heeft de Friese geschiedenis zelfs medegevormd. Maar door de oxidatie van het veen dreigen archeologische waarden van het veenweidegebied te verdwijnen. Om dat te voorkomen, werken wij met het project Archeologie van het Friese veenweidegebied aan zes doelen:

  • in kaart brengen van archeologisch waardevolle deelgebieden en objecten;
  • in beeld brengen van waarde van elk deelgebied;
  • studie verrichten naar aantasting van archeologie in Friese veenweidegebied;
  • onderzoeken of en hoe we die archeologie beter kunnen beschermen;
  • vastleggen van historische verhaal van Friese veenweidegebied;
  • uitvoeren van gekozen beschermende maatregelen.


Zes fasen
De zes doelen zijn ook de zes fasen van het project. Deze fasen kunnen we eventueel per deelgebied doorlopen. Dit hangt af van het vooronderzoek en veldwerk en de mogelijkheden voor de uitvoering van de beschermende maatregelen. Het vooronderzoek en veldwerk voeren wij per deelgebied uit. De deelgebieden liggen verspreid over het hele Friese veenweidegebied.

Planning
Het onderzoek is meerjarig. De jaarlijkse planning bepalen we door de resultaten van uitgevoerd onderzoek. Zo kunnen we profiteren van voortschrijdend inzicht in de veenweideproblematiek.