Nadere verkenning risico’s op leverbotinfecties bij vernatting van veengronden


Auteur(s)
P. Vellema

Jaartal publicatie
2020


Organisatie

Royal GD


Trefwoorden

Leverbot; risico's; vernatting; veen; 


Samenvatting

Vernatting van veengrond kan in theorie de kans op leverbotbesmetting bij vee verhogen. De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) voerde een nader verkennend onderzoek uit naar de risico’s op leverbotinfecties bij vernatting. Het rapport bevat een overzicht van bestaand onderzoek van de afgelopen 10 jaar. Ook zijn hierin vooraf meegegeven onderzoeksvragen beantwoord. Daarnaast heeft de GD een praktische handleiding voor veehouders ontwikkeld. 


Link(s)

Rapport 'Nadere verkenning risico’s op leverbotinfecties bij vernatting van veengronden' >

Handleiding voor veehouders >