Foto van een vaart met links ervan een smalle weg en rechts ervan een huizenrij met bomen

Landschap en cultuurhistorie

We willen de ambities en maatregelen uit de Feangreidefisy realiseren. Maar daarbij de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het veenweidegebied niet uit het oog verliezen.

Om deze waarden zoveel mogelijk te behouden en waar mogelijk te versterken, hebben we de 'Toolkit Veenweide' ontwikkeld.

Karakteristiek veenweidelandschap
Landschappelijk en cultuurhistorisch is het Friese veenweidegebied van grote waarde. Bij de ontwikkeling en herinrichting van het gebied is het belangrijk om genoeg aandacht voor deze kwaliteiten te hebben. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de veenweidelandschappen hun bijzondere karakter behouden. Met het onderzoek Bouwsteen landschap en cultuurhistorie hebben wij een 'toolkit' samengesteld, die daarvoor handvatten (bouwstenen) levert. Deze toolkit heeft betrekking op het hele veenweidegebied, maar gebruiken we vooral in kansrijke gebieden.

Vier deelgebieden
Voor het ontwikkelen van de toolkit hebben we in vier deelgebieden gekeken naar landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken. Deze gebieden liggen:

  • bij Haskerveen
  • bij Heeg
  • bij De Veenhoop
  • langs de Tsjonger


Landschapsplan
Voor de polder bij Haskerveen hebben wij bovendien een landschapsplan opgesteld. In dit plan beschrijven we concrete maatregelen die de Haskerveenpolder zijn unieke eigenschappen laten behouden of versterken. Deze maatregelen hebben we in een klankbordgroep besproken met de gemeente, boeren en inwoners. Het plan heeft zo ingrediënten opgeleverd voor de toolkit. Ook draagt het bij aan een uitvoerbare visie voor herkenbaarheid van het hele veenweidegebied.

 

Toolkit Veenweide >