Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Foarút mei de Fryske Feangreiden

Op deze pagina vindt u informatie over het ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030. Hier kunt u webinars volgen, een zienswijze indienen of vragen stellen.

Het gehele programma kunt u als pdf downloaden.

Veenweideprogramma 2021-2030 
Het Veenweideprogramma 2021-2030 bouwt voort op de Veenweidevisie 2015. Het ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030 beschrijft de uitdagingen waar het gebied de komende jaren mee te maken krijgt. Ook staat in dit programma hoe we met deze uitdagingen omgaan. Zodat het Friese veenweidegebied ook in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar blijft. 

Voor de lange termijn (2050) richt het programma zich op een veenweidegebied waarin veenafbraak, bodemdaling en CO2-uitstoot nagenoeg zijn gestopt. De kwaliteiten van landschap en natuur zijn verbeterd. Ook de leefbaarheid en vitaliteit staan hoog op de agenda; de landbouw heeft zich kunnen aanpassen aan de veranderde omstandigheden en recreatie en toerisme hebben zich verder ontwikkeld. De visie beschrijft de aanpak in de periode tot 2030. 

Vragen en reacties 
Heeft u naar aanleiding van het ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030 nog vragen of wilt u graag reageren dat kan via de knop “vragen en reacties”. Of ga naar de FAQ’s onderaan deze pagina. 

Inspraak 
Het ontwerpbesluit heeft een ter inzagetermijn van acht weken en duurt t/m woensdag 30 december 2020. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit of heeft u een suggestie voor verbetering? Dan kunt u een zienswijze indienen. Dit doet u doen via de knop “zienswijze indienen” bovenaan deze pagina. 

Webinars 
Het ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030 gaat over veel onderwerpen. Wat betekent het voor landbouw, natuur, de leefomgeving? En hoe willen we de veenweidenaanpak samen met de mienskip realiseren? In enkele webinars geven betrokkenen de komende weken een nadere toelichting op onderwerpen uit het veenweideprogramma.  

Webinar bodemdaling en funderingsproblematiek
woensdag 18 november om 19.30 uur
Dit webinar is geweest. U kunt het terugzien via deze link. (Google Chrome browser geadviseerd voor het terugzien).

Webinar Landbouw
Donderdag 19 november om 19.30 uur
Dit webinar is geweest. U kunt het terugzien via deze link. (Google Chrome browser geadviseerd voor het terugzien).

Save the date: Webinar Leefomgeving, natuur en biodiversiteit
Op woensdag 2 december sluiten we de reeks met het laatste onderwerp; Leefomgeving, natuur en biodiversiteit. Op deze pagina vindt u meer informatie over dit webinar. 
De webinar is te volgen via deze link.

Download het gehele ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030


Wilt u op de hoogte blijven van Veenweide Fryslân? Meld u dan hieronder aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

 

FAQ

  • Aanmelden is niet nodig u kunt de webinars volgen via een link op deze pagina.

  • Een zienswijze kunt u doorgeven via de knop “zienswijze indienen” bovenaan deze pagina of klik op deze link.

  • Uw vragen kunt u stellen in het contactformulier via de knop “vragen en reacties” bovenaan deze pagina of via deze link. Wij streven ernaar uw vraag binnen 14 dagen te beantwoorden. 

  • De Veenweidevisie 2015 kunt u hier downloaden.