Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Foarút mei de Fryske Feangreiden

Op deze pagina vindt u informatie over het ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030. Hier kunt u het ontwerp-programma inzien, webinars terugkijken of vragen stellen. 

Het gehele programma kunt u als pdf downloaden.

Veenweideprogramma 2021-2030 
Het Veenweideprogramma 2021-2030 bouwt voort op de Veenweidevisie 2015. Het ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030 beschrijft de uitdagingen waar het gebied de komende jaren mee te maken krijgt. Ook staat in dit programma hoe we met deze uitdagingen omgaan. Zodat het Friese veenweidegebied ook in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar blijft. 

Voor de lange termijn (2050) richt het programma zich op een veenweidegebied waarin veenafbraak, bodemdaling en CO2-uitstoot nagenoeg zijn gestopt. De kwaliteiten van landschap en natuur zijn verbeterd. Ook de leefbaarheid en vitaliteit staan hoog op de agenda; de landbouw heeft zich kunnen aanpassen aan de veranderde omstandigheden en recreatie en toerisme hebben zich verder ontwikkeld. De visie beschrijft de aanpak in de periode tot 2030. 

Vragen 
Heeft u naar aanleiding van het ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030 nog vragen? Dat kan via het contactformulier op deze website. Of ga naar de FAQ’s onderaan deze pagina. 

Inspraak verlopen
De inzagetermijn voor dit ontwerpbesluit is inmiddels verlopen. Het is niet meer mogelijk om een zienswijze in te dienen. 

Webinars
Het ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030 gaat over veel onderwerpen. Wat betekent het voor landbouw, natuur, de leefomgeving? En hoe willen we de veenweidenaanpak samen met de mienskip realiseren? In enkele webinars gaven betrokkenen eind 2020 een nadere toelichting op onderwerpen uit het veenweideprogramma. Meer informatie over de inhoud van de webinars vindt u via deze link.

Informatievideo's 
In een aantal filmpjes worden onderwerpen uit het ontwerp-Veenweideprogramma 2020-2031 nader belicht. U kunt de filmpjes bekijken via deze link. 
 

Download het gehele ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030


Wilt u op de hoogte blijven van Veenweide Fryslân? Meld u dan hieronder aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

 

FAQ

  • U kunt de webinars terugkijken via deze pagina.

  • De inspraakfase is inmiddels verlopen. Het is niet meer mogelijk om een zienswijze in te dienen. 

  • Uw vragen kunt u stellen via het contactformulier op deze website. Wij streven ernaar uw vraag binnen 14 dagen te beantwoorden. 

  • De hoge resolutie kaarten kunt u hier downloaden.

  • De Veenweidevisie 2015 kunt u hier downloaden.