Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Foarút mei de Fryske Feangreiden

Op deze pagina vindt u informatie over het Veenweideprogramma 2021-2030. Hier kunt u onder andere het programma inzien, webinars terugkijken of vragen stellen. 

Veenweideprogramma 2021-2030
Het Veenweideprogramma 2021-2030 bouwt voort op de Veenweidevisie 2015. Het programma beschrijft de uitdagingen waar het gebied de komende jaren mee te maken krijgt. Ook staat in dit programma hoe we met deze uitdagingen omgaan. Zodat het Friese veenweidegebied ook in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar blijft. 

Voor de lange termijn (2050) richt het programma zich op een veenweidegebied waarin veenafbraak, bodemdaling en CO2-uitstoot nagenoeg zijn gestopt. De kwaliteiten van landschap en natuur zijn verbeterd. Ook de leefbaarheid en vitaliteit staan hoog op de agenda; de landbouw heeft zich kunnen aanpassen aan de veranderde omstandigheden en recreatie en toerisme hebben zich verder ontwikkeld. De visie beschrijft de aanpak in de periode tot 2030. 

Ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030
In november 2020 werd het ontwerp-Veenweideprogramma ‘Foarút mei de Fryske Feangreiden’ gepresenteerd. (Klik hier voor het nieuwsbericht.) Tot eind december was het mogelijk om een zienswijze in te dienen. 

Aangepast Veenweideprogramma vastgesteld
Op 30 maart 2021 stelden het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân en het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân een aangepast Veenweideprogramma 2021-2030 vast. (Klik hier voor het nieuwsbericht en voor meer informatie over het vervolg.) Het ontwerp-Veenweideprogramma is hierin op een aantal punten bijgesteld. Dit gebeurde naar aanleiding van de ontvangen inspraakreacties en op basis van verschillende ontwikkelingen op landelijk en Europees gebied.

Eind mei 2021 werd het aangepaste Veenweideprogramma 2021-2030 door Provinciale Staten Fryslân en het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân aangenomen. (Klik hier voor de nieuwsbrief over de vaststelling door het Algemeen Bestuur en Provinciale Staten).

Documenten 

Ga voor alle documenten naar de pagina 'Downloads'

Webinars terugkijken
Het Veenweideprogramma 2021-2030 gaat over veel onderwerpen. Wat betekent het voor landbouw, natuur, de leefomgeving? En hoe willen we de veenweideaanpak samen met de mienskip realiseren? In enkele webinars gaven betrokkenen eind 2020 een nadere toelichting op onderwerpen uit het ontwerp-Veenweideprogramma. De webinars kunt u terugkijken via deze link.

Informatievideo's 
In een aantal filmpjes worden onderwerpen uit het (ontwerp-)Veenweideprogramma 2020-2031 nader belicht. U kunt de filmpjes bekijken via deze link

Veenweidemagazine 'Fuotten yn it fean'
Eind april 2021 werd het magazine Fuotten yn it fean’ huis-aan-huis verspreid in het Friese veenweidegebied. U kunt het magazine inzien via deze link.

Vragen 
Heeft u naar aanleiding van het Veenweideprogramma 2021-2030 nog vragen? Dat kan via het contactformulier op deze website. Of ga naar de FAQ’s onderaan deze pagina. 

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van Veenweide Fryslân? Meld u dan hieronder aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

 

FAQ

  • U kunt de webinars terugkijken via deze pagina.

  • Op deze pagina kunt u nalezen hoe de ingediende zienswijzen zijn verwerkt. 

  • Uw vragen kunt u stellen via het contactformulier op deze website. Wij streven ernaar uw vraag binnen 14 dagen te beantwoorden. 

  • De hoge resolutie kaarten kunt u hier downloaden.

  • De Veenweidevisie 2015 kunt u hier downloaden.