Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Oeverstabiliteit in de veenweiden van Fryslân. Een veldinventarisatie


Auteur(s)
Ir. J. de Pater; Dr. Ing. D. van Rotterdam

Jaartal publicatie
2021

Organisatie
Nutriënten Management Instituut BV, Wageningen

Trefwoorden
Oever; afkalving; oeverstabiliteit; praktijksituaties

Samenvatting
Het NMI onderzocht eerder in opdracht van o.a. de waterschappen in West-Nederland de oorzaken voor de afkalving van oevers in veengebieden. Het NMI wilde ook de praktijksituaties uit de Friese veenweiden in dit onderzoek opnemen. Deze praktijksituaties zijn aan de hand van opnames en interviews in kaart gebracht.

Link(s)
Rapport: Oeverstabiliteit in de veenweiden van Fryslân
- Projectpagina 'Stabiliteit oevers bij vernatting'