In gesprek met de Tweede Kamer over funderingsproblematiek

25/04/2023

Op 25 mei a.s. vindt een Rondetafelgesprek van de Tweede Kamer plaats over funderingsproblematiek. Vanuit Fryslân nemen onder andere gedeputeerde Douwe Hoogland en André van de Nadort (voorzitter van de tijdelijke, inmiddels opgeheven funderingstafel) deel.

Foto plenaire zaal Tweede Kamer


Ter voorbereiding op het gesprek stuurden de Friese overheden (provincie, Wetterskip en de zeven Friese veenweidegemeenten) in maart een brief aan het Rijk waarin zij vragen om financiële ondersteuning van de eigen aanpak. Vorig jaar werd de Funderingsaanpak voor het Friese veenweidegebied op- en vastgesteld. Hierin staat een gezamenlijke aanpak van funderingsproblematiek beschreven. Maar, zo schrijven de overheden, zij lopen tegen de grenzen aan van wat zij volgens onder andere het algemeen bestuur van het Wetterskip en Provinciale Staten aan redelijke ondersteuning kunnen bieden aan getroffen bewoners.

In het veenweidegebied van onze provincie is er bij ongeveer 8100 woningen in zeven gemeenten kans op schade aan de fundering. Deze omvang, maar ook de complexiteit van de funderingsproblematiek maakt dat de Friese overheden nu bij het Rijk aan de bel trekken. Ze pleiten voor een financiële bijdrage door het Rijk en voor een landelijk fonds, dat een laagdrempelig vangnet moet zijn voor gedupeerden. Ook dringen ze aan op een centrale inkoop van satellietgegevens, waarmee verzakking van panden kan worden gemonitord. Maak één departement verantwoordelijk voor de funderingsproblematiek in Nederland, is een andere suggestie. Tenslotte vinden ze dat er regels moeten komen voor de verkoop van huizen, zodat nieuwe eigenaren niet voor vervelende verrassingen komen te staan.
 
Het Rondetafelgesprek is op donderdag 25 mei vanaf 13.30 uur te volgen (en later terug te kijken) via de website van de Tweede Kamer.