1.10 Kadeversterking

Foto geen teensloot, laag dijkje

Compacte lage kade, binnenberm
Het is een belangrijke kwaliteit van de klei-rand dat vanuit de polders het boezemwater zichtbaar is. Omdat de verwachte bodemdaling in de klei-rand relatief beperkt is, blijft de kruin van de kade nog een lange periode onder ooghoogte. Passend bij de landschappelijke karakteristiek van de klei-rand is een zo laag mogelijke compacte kade, eventueel met een binnenberm vanwege de stabiliteit.


Illustratie van landschap met een lage compacte kade langs boezemwater

 

Illustratie van compacte lage kade met binnenberg langs boezemwater