1.13 Bûtlânnen en tussenboezem

Foto: natuurontwikkeling in combinatie met retentie

Hoogwatersysteem los van boezem met natte natuur
Ten behoeve van waterretentie en natuurontwikkeling liggen er in de klei-rand kansen in het maken van en tussenboezemsysteem of in het verruimen van de buitendijkse oevers langs het boezemwater. Hierdoor ontstaan robuuste natuurzones in contrast met het agrarische landschap.

 

Illustratie: landschap met tussenboezem en natte natuur