1.4 Vergroten peilvakken

Foto van nat grasland

Natte natuur in laagtes
Vanuit waterbeheer wordt gestreefd naar het verminderen van het aantal peilvakken per polder. Bij het vergroten van de peilvakken ontstaat er meer verschil tussen nattere en drogere percelen. Dat is een kans om in de lagere delen van de polders natte graslanden en moerasnatuur te ontwikkelen, al of niet op basis van grondverwerving voor natuur of agrarisch natuurbeheer. Deze plaatselijke verschillen passen goed in het karakter van een gevarieerde mozaïek in het grondgebruik van de klei-rand.


Illustratie van landschap met natte graslanden