2.11 Robuuste watergang

Foto van een robuuste watergang naar een gemaal in de omgeving van Idzegea

Robuuste watergang naar gemaal
Het past binnen de karakteristiek van de eilanden om robuuste watergangen zo te traceren dat ze de relatie polder-boezem beter herkenbaar maken. Volgend aan het patroon van de mozaïek-blokverkaveling vormen de verbrede watergangen een afvoer- en aanvoersysteem naar het gemaal.

Illustratie van een landschap met verbrede watergangen die water aan- en afvoeren naar het gemaal