2.6 Peilverhoging en alternatieve teelt

Foto: Peilverhoging op lage natte delen

Peilverhoging op lage, natte delen in combinatie met alternatieve teelt en/of weidevogelbeheer
Lokale peilverhoging past in het kenmerkende mozaïekpatroon van de eilanden. Percelen die te nat zijn voor agrarisch gebruik kunnen in weidevogelbeheer worden genomen of worden gebruikt voor alternatieve teelten. Natte greppels in de weilanden in het voorjaar zijn van belang als biotoop voor de weidevogels.

 

Illustratie van landschap met peilverhoging op lage, natte delen in combinatie met alternatieve teelt en of weidevogelbeheer