4.11 Robuuste watergang

Foto: Water zichtbaar in hoogwatercircuit

Uitbreiding van het netwerk en het hoogwatercircuit
Passend bij de karakteristiek van de veenpolders is een raamwerk van wegen/lanen en brede waterlopen. Wanneer het nodig is om vanwege percentage oppervlaktewater of waterberging extra watergangen te maken worden deze bij voorkeur uitgevoerd als verbindende, robuuste onderdelen van het netwerk. Daarmee kan ook het hoogwatercircuit robuuster worden gemaakt. Uitbreiding van het waternetwerk langs de wegen maakt water beter beleefbaar in het landschap.

Illustratie van een landschap met een netwerk van wegen/lanen en hoogwatercircuits