4.5 Bredere hoogwatercircuits

Foto van een robuust hoogwatercircuit met een weg ernaast en brievenbussen van ernaast staande huizen op de voorgrond

Hoogwatercircuits uitbreiden tot netwerk op één peil
In de veenpolders zijn de hoogwatercircuits essentieel voor de beleving van de polders als waterrijk landschap. Om de bestaande hoogwatercircuits robuuster te maken kunnen ze worden uitgebreid tot een verbindend netwerk op één waterpeil.

Hoogwatersloten rond erven worden - eventueel via een stuw - met dit netwerk verbonden. Rond veenontginningsdorpen wordt een gebied met een hoger peil aangehouden, dat vanuit het hoogwatercircuit wordt gevoed.

 

Illustratie van een landschap met een netwerk van hoogwatercircuits