3.10 Kadeversterking

Foto van een trekker in een wei met boezemwater. De boezemkaden zijn laag en daardoor nauwelijks te zien

Flauw talud, geen teensloot
Vanwege de gewenste continuïteit van het landschap zijn de boezemkaden zo laag mogelijk, met een breed en flauw hellend talud, zonder teensloot.

 

Illustratie landschap met weilanden. Daartussen een weg met een fietser erop. Een pijl geeft aan dat de fietser vrij kan kijken over boezemwater en kaden heen

 

Illustratie van boezemwater met een lage kade en ernaast een breed en flauw hellend talud