3.9 Behoud en aanpassen waterstaatkundige kunstwerken

Foto van een landschap met een weg met aan weerszijden bermen, sloten en weilanden. In de verte is een gemaal te zien

Gemalen herkenbaar naar functie vormgeven
In de veenweidezone gaat het om de beleving van de continuïteit van het landschap, waarbij het functioneren van het watersysteem niet geaccentueerd hoeft te worden. Daarom past in deze zone een verschil tussen poldergemaal (onopvallend) en boezemgemaal (opvallend).

 

Illustratie landschap met een fietser op een weg, weilanden, sloten en een boezemgemaal en een poldergemaal