Contact

Openingstijden werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

Stel een vraag Stuur een idee in

Kennisbank


De Kennisbank is een overzicht van publicaties en links met betrekking tot de veenweideopgave in Fryslân. Het gaat om onderzoeken en rapporten die zijn opgesteld in opdracht van Veenweide Fryslân. Maar ook andere interessante documenten, die raakvlakken hebben met veenweide, zijn in de Kennisbank opgenomen. De beschikbare documenten zijn per onderwerp onderverdeeld. 

Gebiedsprocessen

Teelt, gewasbescherming, bemesting, bodembewerking

Ziekten, plagen

Klimaat

  • Klimaatakkoord
    Het voorstel voor een nationaal Klimaatakkoord uit 2019.

Compensatie van CO2-uitstoot

Natuur en landschap

 Water, waterbeheer, peilbeheer